A folyamhajózás jelentősége

Az Európai Unión belül a közlekedési szektorban több mint 10 millió ember dolgozik. A szektor gazdasági jelentőségét mutatja, hogy az unió GDP-jének 10 százalékát adja. A közösségi politika kiemelt célja a fenntartható mobilitás. Ennek érdekében további célok a közlekedési rendszerek egységesítése, a szállítási szolgáltatások hatékonyságának növelése, a környezeti károk csökkentése illetve megelőzése.

A vízi szállítás Magyarországon 2000-ben csupán három százalékot tett ki. Ha ez az érték csak egy százalékkal lett volna magasabb, akkor az ország 1,67 milliárd forintot takarított volna meg.

A közösségi közlekedéspolitika sajátossága, hogy szállítási módonként eltérően szabályoz, ugyanakkor az egységre is törekszik. A belvízi hajózás fontos és előremutató szerepet játszik az áruk Európán belüli szállításában. A jelentősebb ipari területeket és nagyvárosok százait mintegy 35.000 kilométeres vízi út köti össze. A Duna-Majna-Rajna csatorna elkészültével, s az elmúlt évtizedet jellemző, a vízi szállítást visszavető hajózási akadályok fokozatos felszámolásával a közép- és délkelet-európai térség is egyre inkább bekapcsolódik az összeurópai folyamatokba.

Az EU közlekedéspolitikájában a folyami és a kisparthajózás fontos szerepet kap a nagy ipari centrumok kiszolgálásában. Az Európai Unió 25 tagállama közül 18 rendelkezik belvízi úttal, ezek közül 10 országot összefüggő hálózat köt össze, amelyen éves átlagban az Unión belüli szállítások 7%-át bonyolítják le.

2003-ban 125 milliárd árutonna kilométeres szállítási tevékenység valósult meg az EU belső vízi útjain. A vízi szállítás létfontosságú szerepet játszik Európa észak-nyugati régiójában. Az EU legnagyobb tengeri kikötői környezetében a belvízi szállítás aránya elérheti a 43%-os szintet is.

Ellentétben más szállítási módozatokkal, amelyek túlzsúfoltsággal vagy kapacitás problémákkal küzdenek a belvízi szállítást magas megbízhatóság, a kapacitás bővíthetőségének széles tárháza jellemzi.

A kontinens egyik legfontosabb, dunai közlekedési útvonalának javítására nemrégiben programot fogadott el az Európai Parlament.  A cél, hogy hagyományos eljárásokkal (tehát nem vízlépcső építésével) az év minden napján hajózható legyen a folyó. (A tervezés már elkezdődött, egy pályázaton a Vituki Kht.-t bízták meg azzal, hogy 2007-ig elkészítse a szükséges beavatkozásokat megalapozó tanulmányt.)